ТЕКОМ

Производство на строителна химия, добавки за бетон

ТЕКОМ

Лидерът в Строителната химия

ТЕКОМ АД

Коректност и професионализъм

Фирма „Теком”АД е основана през 1984 г. от водещи експерти в областта на Строителната химия, като Изследователски център „Теком” и База за развитие и внедряване „Прогрес”- гр.Бургас. Основните направления в работата на експертите в ИЦ ”Теком” са оползотворявне на промишлени отпадъци в т.ч. сгуроотвали, хвостохранилища, електрофилтърна пепел от ТЕЦ и др.за производство на строителни материали, заместващи продукти в индустрията и хидроизолационни материали със значителен екологичен ефект. Cъществена част от разработените технологии се прилагат масово и днес в производството на бетони и бетонови изделия.
Други намират своето естествено развитие в годините при оползотворяването на фосфогипса, брикети от хвоста на ТЕЦ и т.н.

Фирма „ТЕКОМ” АД навлезе в четвъртото си десетилетие с върхови технологии и амбицията за поддържа експертизата си на най-високо ниво сравнимо с най-доброто в света. Фирма „ТЕКОМ”АД вярва, че специалистите ще оценят по достойнство еспертизата на „ТЕКОМ”АД поставила вече над 30 години фирмата сред най-високо технологичните в бранша на света.

Експертиза на най-високо световно ниво повече от 30 години

ТЕКОМ АД

Продукти и системи на най-високо техническо ниво и с атрактивни цени