Контакти

Теком АД – Централен офис, Изследователски център

Адрес

1836 гр. София
Бул. „Владимир Вазов” № 402-II

Телефон

02/948 08 11
0898 41 08 64
0887 20 78 38

Факс

02/847 42 69

Регионални представители

За Североизточна България: Калин Иванов – тел. 0885223369
За Югоизточна България: Алекси Алексиев – тел. 0886122976

Фабрика „ТЕКОМ”

Адрес

8115 гр. Бургас
кв. Черно море

GPS

с.ш. – 42⁰ 36′ 28,2″
изт.д. – 27⁰ 29′ 10,9″

Телефон

055/182-082
055/182-106

Фабрика „ТЕКОМ”

Адрес

2131 с. Горна Малина
област София

Телефон

071 523 08

Факс

071 523 08

Свържете се с нас

Съгласие

5 + 6 =

<iframe src="https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1t-T_GfGHYJfmzaEdFViz_ZDn1O4vHyA2&ehbc=2E312F" width="100%" height="480"></iframe>