Дистрибутори

Регионални представители

За Североизточна България: Калин Иванов – тел. 0885 223369
За Югоизточна България: Алекси Алексиев – тел. 0886 122976

Дистрибутори

Фирма Град Телефон
Производствена база гр. Бургас – с. Черно море 0551 82082, 0888 897600
„ТИМ“ ООД гр. Бургас 0887844948
„GS СТРОЙМАРКЕТ“ гр. Варна 052 919029 ,052 501751
„КОМПАС-СЕВЕР“ гр. Видин 094 601665, 0887 217749
ЕТ „АЛЕКСАНДРА-ЛЮБОМИР ФЕСЛИЙСКИ“ гр. Враца 092 660824, 0887 553033
СД „ТАУШАНОВИ“ гр. Велинград 0359 5 14 02, 0888 745535
„ПРОФЕСИОНАЛ“ гр. Горна Оряховица (база В.Търново) 062 642882
„GS СТРОЙМАРКЕТ“ гр. Добрич 058667767 , 058539107
„АНДРЕЕВ СТРОЙ“ гр. Каварна 0570 85132, 0889 577679
„GS СТРОЙМАРКЕТ“ гр. Каварна 0570 84243
„СТРОЙМАТ- 2002“ ЕООД гр. Казанлък 0431 63644, 0898 534490
„ДОКАТ“ ООД гр. Казанлък 043164863, 0898571
„РИЛА -1“ гр. Пловдив 032 657657, 0887 912238, 032 657615
„РАДЕВ“ ЕООД гр. Пазарджик 034 442147, 0889 322870
„СТРОЙМАТ“ ЕООД гр. Пазарджик 034 455510, 0886 320222
„ДИЗИ“ ЕООД гр. Петрич 0896 644313
„ЕЛВЕСТА“ гр. Плевен 0897 047861
„СТАЛПРОМ-99“ ЕООД гр. Приморско 0550 33108, 0899
„GS СТРОЙМАРКЕТ“ гр. Русе 082 518003
„СТЕДИЯ“ЕООД гр. Русе 082 844211, 0885 006613
„МЕТАЛ-КИМС“ ООД гр. Сандански 0746 31424, 0888 315190
„АТЛАНТИС“ гр. Свищов 0631 60860, 0896 688 959
„ТЕРСНАБ“ гр. Сливен 044 662851, 0887 835195
„ИМПУЛС 92“ ЕООД гр. Стара Загора 0887 952690
„АЛЕКС-20000“ гр. София 02 8380314
„УНИЦЕМ“ гр. София 02 9620590, 02 9625248, 0888 217168
„ТОПЛИВО 2“ гр. София  02 8180824, 02 8180880
„ЕКСПЕРТ МАРК“ ЕООД гр. София 0887 984820
„ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. София 0899 983034
„НИКА КЪМПАНИ ГРУП“ ЕООД гр. София 02 8317004
„ИЗОТЕХ ГРУП“ ЕООД гр. София 0888 544468, 02 4899831
„КРИПС 4“ ООД гр. София 0885 650983
„ДЕТЕКС ТРЕЙД“ АД гр. София 02 4039139, 02 4039164
„БСМ“ гр. София 02 8581950, 0888 802419
„ПАВИ 2012″ЕООД гр. Търговище 0889 228830, 0886 600506
ТП ООД гр. Хасково 038 622008, 0888 727525, 0888 605307
„СТРОЙКОМПЛЕКТ“ гр. Шумен 054 860140, 0889 309165
„СВЕЛИДОН“ гр. Ямбол 046 664307