УНИПОРОН

УНИПОРОН представлява високоефективна въздуховъвличаща химична
добавка за бетон. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таб
лица 5. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се при направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост

Технически данни
Лист за безопасност