УНИПОРОН 120

УНИПОРОН 120 представлява високоефективна въздуховъвличаща химична добавка за бетон. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 5. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се при направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост.

Технически данни

Лист за безопасност