ТОРКРЕТ БЕТН В30

ТЕКОМ ТОРКРЕТ В30 представлява суха смес за ремонт на големи площи и конкретни дефекти чрез сухо торкретиране/пръскане/.На база висококачествена циментова основа и оптимален състав от инертни материали и функционални добавки.Този оптимален състав на сухата смес е надеждно средство за поправка на унищожения бетон,както и възпрепятства процеса на допълнително разрушаване

Технически данни

Код: 2806 Категория: