ТОП МАЛ 04К

Топ Мал 04K представлява високоефективен сух състав на полимеризиран сулфато устойчив цимент за ремонт и възстановяване на стоманобетонни конструкции.Съдържа активен силициев диоксид. Отговаря на БДС ЕN 1504-3.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2803 Категория: