ТЕКОЦИД-В

ТЕКОЦИД В представлява високоефективна въздуховъвличаща химична добавка за бетон. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблица 5. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.
Използва се при направата на бетон с повишено изискване за мразоустойчивост.
Съвместима с всички видове цименти

Технически данни
Лист за безопасност