СИЛТЕХ 50 ЕМ ПАВЕР

Силиконовият хидрофобизатор е силиконова емулсия на база силиконово
масло и полимерна дисперсия без разтворители, проникваща в порите на
основата, образуваща в дълбочина устойчива на влага и агресори преграда. Отговаря на EN 1504-2.

Технически данни