СИЛТЕХ 50ЕМ

Силиконовият хидрофобизатор е силиконова емулсия на база силиконово
масло и полимерна дисперсия без разтворители, проникваща в порите на
основата, образуваща в дълбочина устойчива на влага и агресори преграда. Отговаря на EN 1504-2.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2407 Категория: