ОЧИСТИТЕЛ ЗА БЕТОН

Високоефективна светло жълта прозрачна течност съдържа биоцидни, фиксиращи и водоотблъскващи съставки. Не оцветява дървесината.Отговаря на ФС01-2003г

Технически данни

Код: 2109 Категория: