КАРБОПЛАСТ 160 ПАВЕР

КАРБОПЛАСТ 160 е ново поколение модифицирана силноводонамаляваща/ суперпластифицираща химична добавка на база поликарбоксилатен етер. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2, таблици 3.1/3.2 и 2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.
Използва се както при направата на бетон с изискване за ниско В/Ц, така също и при бетонови елементи, при които се изисква, високи якости и дълготрайност.
Съвместима с всички видове цименти

Технически данни