КАРБОПЛАСТ 120НН

Високоефективна комплексна химична добавка на база поликарбоксилатен етер и електролити. Отговаря на изискванията на БДС EN 934-2,таблици 7 и 3.1/3.2. Не предизвиква корозия съгласно БДС EN 934-1, Анекс А.Използва се при направата на бетон както при нормални, така и при ниски температури и с понижено В/Ц съотношение.

Технически данни

Лист за безопасност