ИЗОБЕТ

Високоефективен влагозадържащ препарат, предпазващ от
преждевременно изпарение на вода от пресния бетон. Представлява емулгиран разтвор на синтетична смола във вода. Отговаря на ФС 03-2009г

Технически данни
SDS Izobet

Код: 2104 Категория: