ИЗОБЕТ 131

Високоефективен влагозадържащ препарат, предпазващ
от преждевременно изпарение на вода от пресния бетон. Представлява
стирол-акрилатна дисперсия.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2106 Категория: