ИЗОБЕТ 121

Високоефективен влагозадържащ препарат, предпазващ
от преждевременно изпарение на вода от пресния бетон. Представлява
емулгиран разтвор на емулгиран парафин във вода.

Технически данни

Код: 2105 Категория: