ДЕКОФРИН 130К

Високоефективно кофражно масло концентрат. Позволява
получаването на емулсия на обекта чрез разреждaне с вода.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2202 Категория: