ГРУНД 50 СТРОИТЕЛЕН „ПОЛИСИЛ“

Представлява комплексен разтвор на силиконова емулсия и полимерна
дисперсия
.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2308 Категория: