ГРУНД НИВО 022

Представлява комплексен контактен разтвор на полимерна дисперсия и силиконова емулсия, не съдържащ разтворители.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2307 Категория: