ГРУНД НИВО КОНЦЕНТРАТ 02

Представлява комплексен контактен разтвор на база полимерна дисперсия
,не съдържащ разтворители.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2302 Категория: