ГЕОЛИТ КД

Киселинен концентрат, който се използва за почистване на
метални и пластмасови кофражи, калъпи за бетонови изделия и др. от засъхнал цимент и бетон
.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2111 Категория: