БЕТОН КОНТАКТ 011

Бетон контакт концентрат 011 представлява комплексен контактен разтвор на полимерна дисперсия и силиконова емулсия,не съдържа разтворители. Осигурява връзката основно и ново покритие.

Технически данни

Код: 2808 Категория: