БЕТОН КОНТАКТ 01

Контактен разтвор на полимерна дисперсия , не съдържа разтворители.Осигурява надеждно сцепление към проблемни основи,изравнителни подови замазки,керамични покрития и естествен камък.

Технически данни

Код: 2807 Категория: