БЕТОН КОНТАКТ КОНЦЕНТРАТ 011

Представлява комплексен контактен разтвор на полимерна дисперсия и
силиконова емулсия, не съдържащ разтворители.Осигурява връзката стар
нов бетон.

Технически данни

Код: 2306 Категория: