БЕТОН КОНТАКТ КОНЦЕНТРАТ 01

Контактен разтвор на полимерна дисперсия,не съдържащ разтворители.
Oсигурява връзката стар нов бетон.

Технически данни
Лист за безопасност

Код: 2301 Категория: