„ТЕКОМ“ АД на румънски език

Уважаеми колеги и бъдещи клиенти, вече можете да се запознаете с всички предлагани от нас продукти на румънски език на следния адрес: