СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Информация за планираните мерки
за безопасност и начините на действия –
„ТЕКОМ“ АД -клон Бургас