Проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Договор за БФП No BG16RFOP002-2.089-3610-C01

Главна цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: ТЕКОМ АДОбща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500лв. национално съфинансиране.

Начало: 04.11.2021 г.
Край: 04.02.2022 г.