Контакти

Теком АД – Централен офис, Изследователски център

Адрес

1836 гр. София
Бул. „Владимир Вазов” № 402-II

Телефон

02/948 08 11
0898 41 08 64
0887 20 78 38

Факс

02/847 42 69

Регионални представители

За Североизточна България: Калин Иванов – тел. 0885223369
За Югоизточна България: Алекси Алексиев – тел. 0886122976

Фабрика „ТЕКОМ”

Адрес

8115 гр. Бургас
кв. Черно море

Телефон

055/182-082
055/182-106

Фабрика „ТЕКОМ”

Адрес

2131 с. Горна Малина
област София

Телефон

071 523 08

Факс

071 523 08

Свържете се с нас

Съгласие

12 + 5 =

ТЕКОМ АД – ЦЕНТРАЛЕН ОФИС, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

ФАБРИКА „ТЕКОМ”

ФАБРИКА „ТЕКОМ”